ภาพกิจกรรม

หอจดหมายเหตุได้รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2561

ผลการตัดสินการประกวดเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับคณะ ชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะครุศาสตร์ ชมเชย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับหน่วยงาน ชนะเลิศ สำนักงานต่างประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสาธิต รองชนะเลิศอันดับ 2 หอจดหมายเหตุ ระดับสาขาวิชา ชนะเลิศ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชานาฏศิลป์ รองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยเกณฑ์ในปีนี้ แบ่งเป็น 50/50 คือ 1.คะแนนจากคณะกรรมการจำนวน 5 ท่าน 2.คะแนนที่วัดจาก Google Search Console ประกอบด้วย จำนวนการคลิกทั้งหมด, การแสดงผลทั้งหมดบนเว็บไซต์ google,จำนวนลิ้งก์ที่ลิ้งก์มายังเว็บไซต์ และจำนวนของไฟล์ที่ปรากฏใน Dspace  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดพิธีส่งมอบดอกดารารัตน์ โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 19,999 ดอก

นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานและตัวแทนรับมอบในพิธีส่งมอบดอกดารารัตน์ โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 19,999 ดอก ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีฯ ในการนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ จำนวน 19,999 ดอก ซึ่งเริ่มจัดโครงการมาตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 และจัดพิธีส่งมอบดอกดารารัตน์ให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม ณ เมรุมาศจำลอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมในพิธีเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรและนักศึกษา ผู้เป็นวิทยากรต้นแบบจิตอาสาในการนำประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ และตัวแทนหน่วยงานต่างๆภายในมอบดอกดารารัตน์ให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายประภาส

bru-rank-2017-5-1024x576

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย WEBOMETRICS และ 4ICU มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปี 2560

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ การจัดอันดับเว็บไซต์ โดยการจัดอันดับเว็บไซต์ โดยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org)  www.4icu.org  ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คว้าอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อันดับ 27 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และอันดับ 2953 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศและทั่วโลกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 โดยรายงาน ผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็น เว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคมพ.ศ. 2559 เวลา 15.52 นาฬิกา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช การสวรรคตของพระองค์สร้างความโศกเศร้าต่อประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมาก รัฐบาลประกาศไว้ทุกข์ ถวายความอาลัยเป็นเวลา 1 ปี สำนักพระราชวังมีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 21 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “สิริวิชญากร” และ อาคาร “นวัตปัญญา”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “สิริวิชญากร” และ อาคาร “นวัตปัญญา” เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 15.21 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทรงเปิดอาคารสิริวิชญากร ซึ่งสร้างขึ้นเป็นอาคารสูง 6 ชั้น สำหรับจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามอาคารซึ่งมีความหมายว่า “อาคารซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งผู้รู้ อันเป็นมงคล” พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดิษฐานที่ป้ายชื่ออาคาร