รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา 2559-2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “การศึกษาแห่งปี”

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “การศึกษาแห่งปี” ในงานประกาศรางวัล 2020 NEWS AWARDS JOURNALISTDAY 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการนักข่าวไทย ชมรมสมพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สภาสื่อมวลชนไทย สหชมรมร่วมพัฒนาไทยและชมรมนักข่าวธุรกิจ ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “ไทยบุคคลแห่งชาติ” (Thai Awards)

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “ไทยบุคคลแห่งชาติ” (Thai Awards) สาขา “นักส่งเสริมพัฒนาและบริหารการศึกษาดีเด่น” ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาการนักข่าวไทยและชมรมสวยสดใสด้วยใจรัก ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “มังกรทอง”

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “มังกรทอง” สาขา “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมกำลังสำรองฝ่ายพลเรือน(ประเทศไทย) ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล “ระฆังเงิน ระฆังทอง”

สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล “ระฆังเงิน ระฆังทอง”(ฅนคุณภาพแห่งปี 2562) สาขา “นักบริหารการศึกษาดีเด่น” ให้แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร