รางวัล

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัลต้นแบบ “บุคคลตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2563 ครุฑเงิน สาขา “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”

read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562

read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “ปรัชญานิยม” Sing Award 2020 สาขาภาครัฐ บริหารการศึกษาดีเด่น

read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัลเกียรติยศ “องค์กรดีเด่นแห่งปี” Organization of the year 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขา “การพัฒนาท้องถิ่น”

read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัลศรีแผ่นดิน “นารายณ์ทอง” ประจำปี 2563 สาขา “นักบริหารสถานศึกษาดีเด่น”

read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “การศึกษาแห่งปี”

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “การศึกษาแห่งปี” ในงานประกาศรางวัล 2020 NEWS AWARDS JOURNALISTDAY 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการนักข่าวไทย ชมรมสมพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สภาสื่อมวลชนไทย สหชมรมร่วมพัฒนาไทยและชมรมนักข่าวธุรกิจ ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “ไทยบุคคลแห่งชาติ” (Thai Awards)

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “ไทยบุคคลแห่งชาติ” (Thai Awards) สาขา “นักส่งเสริมพัฒนาและบริหารการศึกษาดีเด่น” ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาการนักข่าวไทยและชมรมสวยสดใสด้วยใจรัก ให้ไว้ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “มังกรทอง”

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “มังกรทอง” สาขา “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมกำลังสำรองฝ่ายพลเรือน(ประเทศไทย) ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล “ระฆังเงิน ระฆังทอง”

สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบรางวัล “ระฆังเงิน ระฆังทอง”(ฅนคุณภาพแห่งปี 2562) สาขา “นักบริหารการศึกษาดีเด่น” ให้แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัลตัวอย่างแห่งชาติ” สาขา “บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น”

สภาประชาสังคมแห่งประเทศไทย มอบรางวัล “วชิรนุสรณ์” ปูชนียบุคคล “ตัวอย่างแห่งชาติ” สาขา “บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล“รางวัลแห่งแผ่นดิน”

งานประสาทเกียรติ “ปรัชญานิยม” โดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบ “รางวัลแห่งแผ่นดิน” เพื่อแสดงว่ารองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นบุคคลตัวอย่าง , บุคคลคุณภาพ , ผู้มีผลงานดีเด่น สาขา “บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น” ให้ไว้ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัลสำเภาทอง

สมาคมกำลังสำรองฝ่ายพลเรือน (ประเทศไทย) มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “สำเภาทอง” สาขา “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “คนดีเด่นแห่งปี” รางวัล เพชรสุบรรณ ประจำปีพุทธศักราช 2562

บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “คนดีเด่นแห่งปี” รางวัล เพชรสุบรรณ ประจำปีพุทธศักราช 2562 สาขา ผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น read more

สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติวิทยฐานะเป็น “ปูชนียบุคคลไทย” พุทธศักราช 2562

สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติวิทยฐานะเป็น “ปูชนียบุคคลไทย” พุทธศักราช 2562 สาขา “การศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร read more

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่น”

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่น” สาขา “บริการวิชาการแก่สังคม” Best Practice Awards 2019 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” 2562 read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัลบุคคลแห่งชาติ พุทธศักราช 2562

เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย มอบรางวัล “บุคคลแห่งชาติ” พุทธศักราช 2562 สาขา “ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในพิธีประกาศสดุดีเกียรติ “บุคคลแห่งชาติ” พุทธศักราช 2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กาภาพันธ์ 2562 ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล Naga Awards ครั้งที่ 1

งานประกาศเกียรติคุณระดับนานาชาติ องค์กร บุคคลต้นแบบดีเด่นแห่งปี โดย พลเอกอภิชาต เทียบศรไชย ราชองครักษ์พิเศษ มอบรางวัล “Naga Awards” ครั้งที่ 1 บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภท “ข้าราชการ” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประเทศไทย ร่วมกับสภาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร                   read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัลราษฎร์บัณฑิต

โครงการ NEWS VOTE โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 มอบรางวัล “ราษฎร์บัณฑิต” (คนดี คนเก่ง ประเทศไทย) ปี 2561 สาขา “ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสหชมรมร่วมพัฒนาไทย (เครือข่ายองค์กรภาคีสื่อและประชาชน) ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ณ ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตร “สตรีไทยดีเด่นประจำปี 2561” เนื่องในวันสตรีไทย แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี 2561

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี มอบรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี 2561” สาขา “บริหารการศึกษา” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยและคณะกรรมการรางวัลไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องชัยราชพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัลคนดีศรีอีสาน

โครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับภาค มอบรางวัล “คนดีศรีอีสาน ปี 2561” สาขา “การศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงานประกาศเกียรติคุณ ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบบุคคลที่ยอมรับของจังหวัดและสังคม ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล “อินทรจักร” “ผู้ผ่านอุปสรรคสู่ความสำเร็จ”

สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน และองค์กรวัยรุ่นอาเซียนเพื่อความร่วมมือและการหารือ มอบรางวัล “อินทรจักร” “ผู้ผ่านอุปสรรคสู่ความสำเร็จ” สาขา “บุคคลที่น่ายกย่องแห่งปี พุทธศักราช 2561” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให่ไว้ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ เซนทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒน Hall read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล “รางวัลแห่งความสำเร็จ”

โครงการต้นแบบคุณค่าของสังคมแห่งปี งานเพรส อวอร์ด ประจำปี 2561 PRESS AWAEDS 2018 เณศไอยรา มอบรางวัล “รางวัลแห่งความสำเร็จ” สาขา “ผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล “นักพัฒนาดีเด่น 2561”

โครงการขับเคลื่อนเสริมสร้างผู้บริหาร นักพัฒนาระดับสูงสู่ประชาคมอาเซียน โดย หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี มอบรางวัล “นักพัฒนาดีเด่น 2561” AEC-TOP CEO AWARD 2018 สาขา “การศึกษา” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยชมรมพัฒนาการไทย-อาเซียน ร่วมกับสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ read more

อธิการบดีรับรางวัล”เทพรัตน์” คนดีรัตนโกสินทร์

รางวัลเกียรติยศ ยกย่องบุคลลต้นเเบบที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 มองรางวัล “เทพรัตน์” คนดีรัตนโกสินทร์ สาขา “บุคคลต้นเเบบนักพัฒนาด้านการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสภาสื่อมวลชนไทย read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล”สถาบันการศึกษาดีเด่น”

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน มอบรางวัลการบริหารการศึกษาดีเด่น (THAILAND BEST EDUCATION & CEO AWARDS 2017) สาขา “สถาบันการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการเเทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย (Asean Network-Thailand) read more

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล”นักพัฒนาการศึกษาดีเด่น”

โครงการประกาศรางวัลศักยภาพบุคคลคุณภาพและผลงานดีเด่นแห่งปี (ASEAN PLUS AWARD 2017) สาขา “นักพัฒนาการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการเเทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียน read more

อธิการบดี รับรางวัล “ข้าราชการไทยตัวอย่าง”

อธิการบดี รับรางวัล “ข้าราชการไทยตัวอย่าง” สาขา “นักบริหารพัฒนาการศึกษาดีเด่น” ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโอกาสเข้ารับรางวัล “ข้าราชการไทยตัวอย่าง”ประจำปี 2560 สาขา “นักบริหารพัฒนาการศึกษาดีเด่น” จาก พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพข้าราชการไทยที่ดีเพื่อเป็นคนของแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ในวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร read more

อธิการบดีได้รับรางวัล “ASEAN AWARD 2016 ”สาขาการศึกษา”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “ASEAN AWARD 2016” สาขาสาขาการศึกษา ในโครงการเสริมสร้างผู้บริหารและนักพัฒนาระดับสูงสู่ประชาคมอาเซียน โดยเครือข่ายอาเซียน – ประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 read more

รางวัล “แสงดาวแห่งความดี”สาขานักบริหารสถานศึกษาดีเด่น

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัล “แสงดาวแห่งความดี” สาขานักบริหารสถานศึกษาดีเด่นแห่งปี 2559 โดย สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 read more

รางวัล “ASEAN AWARD 2016 ”สาขาการศึกษา

อาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “ธรรมาภิบาลสิงห์ทอง” สาขาผู้บริหารพัฒนาสถาบันการศึกษาดีเด่นแห่งปี ตามโครงการยกย่องและสรรค์สร้างขับเคลื่อน การพัฒนาความเข็มเเข็งของประเทศ โดย สว.นท. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 read more

รางวัล “สิงห์ฆเนศ” สาขาผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี

รางวัล “สิงห์ฆเนศ” สาขาผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัล “สิงห์ฆเนศ” สาขาผู้บริหารยอดเยี่ยมแห่งปี ตามโครงการยกย่องและสรรค์สร้างขับเคลื่อนการพัฒนาความเข้มแข็งของประเทศ โดย สว.นท. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 read more

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “สยามไอยรา” สาขาสถาบันการศึกษาดีเด่น

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “สยามไอยรา” สาขาสถาบันการศึกษาดีเด่น จาก ท่านหญิง(หม่อมเจ้า) มาลิณียุคล มงคล อมาตยกุล พระปนัดดาในพระบาทสมเด็จสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ในงานประทานรางวัลเกียรติยศ บุคคลแห่งสยาม “สยามไอยรา” ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ประเทศไทย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพมหานคร read more

รางวัล “พิฆเนศวร” ปี 2559

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัล “พิฆเนศวร” ปี 2559 ประเภทบุคคล สาขาผู้ส่งเสริมเพื่อการเรียนรู้ดีเด่น เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 read more

ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ “คนไทยตัวอย่าง” คนดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2557

ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ “คนไทยตัวอย่าง” คนดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2557 read more