Author - admin

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตร “สตรีไทยดีเด่นประจำปี 2561” เนื่องในวันสตรีไทย แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี 2561

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี มอบรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี 2561” สาขา “บริหารการศึกษา” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยและคณะกรรมการรางวัลไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องชัยราชพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

หอจดหมายเหตุได้รับรางวัลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2561

ผลการตัดสินการประกวดเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับคณะ ชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะครุศาสตร์ ชมเชย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับหน่วยงาน ชนะเลิศ สำนักงานต่างประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสาธิต รองชนะเลิศอันดับ 2 หอจดหมายเหตุ ระดับสาขาวิชา ชนะเลิศ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชานาฏศิลป์ รองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยเกณฑ์ในปีนี้ แบ่งเป็น 50/50 คือ 1.คะแนนจากคณะกรรมการจำนวน 5 ท่าน 2.คะแนนที่วัดจาก Google Search Console ประกอบด้วย จำนวนการคลิกทั้งหมด, การแสดงผลทั้งหมดบนเว็บไซต์ google,จำนวนลิ้งก์ที่ลิ้งก์มายังเว็บไซต์ และจำนวนของไฟล์ที่ปรากฏใน Dspace  

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัลคนดีศรีอีสาน

โครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับภาค มอบรางวัล “คนดีศรีอีสาน ปี 2561” สาขา “การศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงานประกาศเกียรติคุณ ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบบุคคลที่ยอมรับของจังหวัดและสังคม ให้ไว้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล “อินทรจักร” “ผู้ผ่านอุปสรรคสู่ความสำเร็จ”

สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน และองค์กรวัยรุ่นอาเซียนเพื่อความร่วมมือและการหารือ มอบรางวัล “อินทรจักร” “ผู้ผ่านอุปสรรคสู่ความสำเร็จ” สาขา “บุคคลที่น่ายกย่องแห่งปี พุทธศักราช 2561” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให่ไว้ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ เซนทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒน Hall

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล “รางวัลแห่งความสำเร็จ”

โครงการต้นแบบคุณค่าของสังคมแห่งปี งานเพรส อวอร์ด ประจำปี 2561 PRESS AWAEDS 2018 เณศไอยรา มอบรางวัล “รางวัลแห่งความสำเร็จ” สาขา “ผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย

ปีการศึกษา 2558

วันที่ 18 มีนาคม 2561 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบเช้า จำนวน 886 คน และรอบบ่ายจำนวน 2995 คน ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล “นักพัฒนาดีเด่น 2561”

โครงการขับเคลื่อนเสริมสร้างผู้บริหาร นักพัฒนาระดับสูงสู่ประชาคมอาเซียน โดย หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี มอบรางวัล “นักพัฒนาดีเด่น 2561” AEC-TOP CEO AWARD 2018 สาขา “การศึกษา” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยชมรมพัฒนาการไทย-อาเซียน ร่วมกับสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ

อธิการบดีรับรางวัล”เทพรัตน์” คนดีรัตนโกสินทร์

รางวัลเกียรติยศ ยกย่องบุคลลต้นเเบบที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 มองรางวัล “เทพรัตน์” คนดีรัตนโกสินทร์ สาขา “บุคคลต้นเเบบนักพัฒนาด้านการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสภาสื่อมวลชนไทย

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล”สถาบันการศึกษาดีเด่น”

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน มอบรางวัลการบริหารการศึกษาดีเด่น (THAILAND BEST EDUCATION & CEO AWARDS 2017) สาขา “สถาบันการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการเเทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย (Asean Network-Thailand)