รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ปีการศึกษา 2559-2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร วันที่ 18 ตุลาคม 2563

ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แชร์ข่าวนี้