รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัลต้นแบบ “บุคคลตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2563 ครุฑเงิน สาขา “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”

แชร์ข่าวนี้