รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “ปรัชญานิยม” Sing Award 2020 สาขาภาครัฐ บริหารการศึกษาดีเด่น

แชร์ข่าวนี้