รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัลเกียรติยศ “องค์กรดีเด่นแห่งปี” Organization of the year 2020 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขา “การพัฒนาท้องถิ่น”

แชร์ข่าวนี้