รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัลศรีแผ่นดิน “นารายณ์ทอง” ประจำปี 2563 สาขา “นักบริหารสถานศึกษาดีเด่น”

แชร์ข่าวนี้