รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “มังกรทอง”

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “มังกรทอง” สาขา “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมกำลังสำรองฝ่ายพลเรือน(ประเทศไทย) ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าวนี้