รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “คนดีเด่นแห่งปี” รางวัล เพชรสุบรรณ ประจำปีพุทธศักราช 2562

บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“คนดีเด่นแห่งปี” รางวัล เพชรสุบรรณ
ประจำปีพุทธศักราช 2562
สาขา ผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น

แชร์ข่าวนี้