รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่น”


ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่น”
สาขา “บริการวิชาการแก่สังคม”
Best Practice Awards 2019
จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
โครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” 2562

แชร์ข่าวนี้