รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัลบุคคลแห่งชาติ พุทธศักราช 2562

เครือข่ายส่งเสริมสังคมไทย
มอบรางวัล “บุคคลแห่งชาติ” พุทธศักราช 2562
สาขา “ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น” แก่
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในพิธีประกาศสดุดีเกียรติ “บุคคลแห่งชาติ” พุทธศักราช 2562
ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กาภาพันธ์ 2562 ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าวนี้