รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล Naga Awards ครั้งที่ 1

งานประกาศเกียรติคุณระดับนานาชาติ องค์กร บุคคลต้นแบบดีเด่นแห่งปี
โดย
พลเอกอภิชาต เทียบศรไชย ราชองครักษ์พิเศษ
มอบรางวัล “Naga Awards” ครั้งที่ 1
บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภท “ข้าราชการ” แก่
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประเทศไทย ร่วมกับสภาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้