รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัลราษฎร์บัณฑิต

โครงการ NEWS VOTE
โดย
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9
มอบรางวัล “ราษฎร์บัณฑิต” (คนดี คนเก่ง ประเทศไทย) ปี 2561
สาขา “ผู้บริหารการศึกษาดีเด่น” แก่
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยสหชมรมร่วมพัฒนาไทย (เครือข่ายองค์กรภาคีสื่อและประชาชน)
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ณ ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าวนี้