ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางกำหนดการจัดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ ชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กองพัฒนานักศึกษา แจ้งตารางกำหนดการจัดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ ชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตารางกำหนดการจัดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ ชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1.pdf

ตารางกำหนดการจัดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ ชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2.pdf

แชร์ข่าวนี้