รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล “อินทรจักร” “ผู้ผ่านอุปสรรคสู่ความสำเร็จ”

สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน
และองค์กรวัยรุ่นอาเซียนเพื่อความร่วมมือและการหารือ
มอบรางวัล “อินทรจักร”
“ผู้ผ่านอุปสรรคสู่ความสำเร็จ”
สาขา “บุคคลที่น่ายกย่องแห่งปี พุทธศักราช 2561” แก่
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ให่ไว้ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ เซนทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒน Hall

แชร์ข่าวนี้