รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล “รางวัลแห่งความสำเร็จ”

โครงการต้นแบบคุณค่าของสังคมแห่งปี
งานเพรส อวอร์ด ประจำปี 2561 PRESS AWAEDS 2018 เณศไอยรา
มอบรางวัล “รางวัลแห่งความสำเร็จ”
สาขา “ผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น” แก่
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย

แชร์ข่าวนี้