Monthly Archives - พฤษภาคม 2018

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล “อินทรจักร” “ผู้ผ่านอุปสรรคสู่ความสำเร็จ”

สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน และองค์กรวัยรุ่นอาเซียนเพื่อความร่วมมือและการหารือ มอบรางวัล “อินทรจักร” “ผู้ผ่านอุปสรรคสู่ความสำเร็จ” สาขา “บุคคลที่น่ายกย่องแห่งปี พุทธศักราช 2561” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให่ไว้ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ เซนทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒน Hall

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล “รางวัลแห่งความสำเร็จ”

โครงการต้นแบบคุณค่าของสังคมแห่งปี งานเพรส อวอร์ด ประจำปี 2561 PRESS AWAEDS 2018 เณศไอยรา มอบรางวัล “รางวัลแห่งความสำเร็จ” สาขา “ผู้ส่งเสริมการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย