ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559

แชร์ข่าวนี้