Monthly Archives - มีนาคม 2018

ปีการศึกษา 2558

วันที่ 18 มีนาคม 2561 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบเช้า จำนวน 886 คน และรอบบ่ายจำนวน 2995 คน ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร