รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล “นักพัฒนาดีเด่น 2561”

โครงการขับเคลื่อนเสริมสร้างผู้บริหาร นักพัฒนาระดับสูงสู่ประชาคมอาเซียน
โดย หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
มอบรางวัล “นักพัฒนาดีเด่น 2561”
AEC-TOP CEO AWARD 2018
สาขา “การศึกษา” แก่
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยชมรมพัฒนาการไทย-อาเซียน ร่วมกับสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ

แชร์ข่าวนี้