รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

อธิการบดีรับรางวัล”เทพรัตน์” คนดีรัตนโกสินทร์

รางวัลเกียรติยศ ยกย่องบุคลลต้นเเบบที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย
โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9
มองรางวัล “เทพรัตน์” คนดีรัตนโกสินทร์
สาขา “บุคคลต้นเเบบนักพัฒนาด้านการศึกษาดีเด่น” แก่
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยสภาสื่อมวลชนไทย

แชร์ข่าวนี้