รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดพิธีส่งมอบดอกดารารัตน์ โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 19,999 ดอก

นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานและตัวแทนรับมอบในพิธีส่งมอบดอกดารารัตน์ โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 19,999 ดอก ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีฯ ในการนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ จำนวน 19,999 ดอก ซึ่งเริ่มจัดโครงการมาตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 และจัดพิธีส่งมอบดอกดารารัตน์ให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม ณ เมรุมาศจำลอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมในพิธีเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรและนักศึกษา ผู้เป็นวิทยากรต้นแบบจิตอาสาในการนำประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ และตัวแทนหน่วยงานต่างๆภายในมอบดอกดารารัตน์ให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ นายจรินทร์ รอบการ รักษาการพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนรับมอบ

แชร์ข่าวนี้