รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล”นักพัฒนาการศึกษาดีเด่น”

โครงการประกาศรางวัลศักยภาพบุคคลคุณภาพและผลงานดีเด่นแห่งปี
(ASEAN PLUS AWARD 2017)
สาขา “นักพัฒนาการศึกษาดีเด่น” แก่
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการเเทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยสภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียน

แชร์ข่าวนี้