ข่าวประชาสัมพันธ์

bru-rank-2017-5-1024x576

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย WEBOMETRICS และ 4ICU มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปี 2560

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

การจัดอันดับเว็บไซต์ โดยการจัดอันดับเว็บไซต์ โดยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org)  www.4icu.org  ผลปรากฏว่า

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คว้าอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
  • อันดับ 27 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
  • และอันดับ 2953 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก

การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศและทั่วโลกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 โดยรายงาน ผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็น เว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่าเสมอจะถูกนำมาใช้ในการ พิจารณาจัดอันดับอีกด้วย

การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยระบบ 4 International Colleges &Universities (4icu.org) ไม่มีการรายงานเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์ และป้องกันการสร้างข้อมูล เพื่อให้ผลการจัด อันดับดีขึ้น ทั้งนี้ได้อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือในการการสืบค้นสามประเภท ได้แก่ Google,AlexaและMajesticSeo โดยใช้กลางอิสระห้าแบบเพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่สกัดจาก สามเครื่องมือค้นหาที่แตกต่างกัน ได้แก่

  •  Google Page Rank
  •  Alexa Traffic Rank
  •  Majestic Seo Referring Domains
  •  Majestic Seo Citation Flow
  •  Majestic Seo Trust Flowผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 30 อันดับแรก

แชร์ข่าวนี้