อธิการบดีรับรางวัล”เทพรัตน์” คนดีรัตนโกสินทร์

รางวัลเกียรติยศ ยกย่องบุคลลต้นเเบบที่ทรงคุณค่าของสังคมไทย โดย นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 มองรางวัล “เทพรัตน์” คนดีรัตนโกสินทร์ สาขา “บุคคลต้นเเบบนักพัฒนาด้านการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสภาสื่อมวลชนไทย

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล”สถาบันการศึกษาดีเด่น”

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน มอบรางวัลการบริหารการศึกษาดีเด่น (THAILAND BEST EDUCATION & CEO AWARDS 2017) สาขา “สถาบันการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการเเทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย (Asean Network-Thailand)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดพิธีส่งมอบดอกดารารัตน์ โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 19,999 ดอก

นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานและตัวแทนรับมอบในพิธีส่งมอบดอกดารารัตน์ โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 19,999 ดอก ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีฯ ในการนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ จำนวน 19,999 ดอก ซึ่งเริ่มจัดโครงการมาตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 และจัดพิธีส่งมอบดอกดารารัตน์ให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม ณ เมรุมาศจำลอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมในพิธีเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรและนักศึกษา ผู้เป็นวิทยากรต้นแบบจิตอาสาในการนำประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ และตัวแทนหน่วยงานต่างๆภายในมอบดอกดารารัตน์ให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายประภาส

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รับรางวัล”นักพัฒนาการศึกษาดีเด่น”

โครงการประกาศรางวัลศักยภาพบุคคลคุณภาพและผลงานดีเด่นแห่งปี (ASEAN PLUS AWARD 2017) สาขา “นักพัฒนาการศึกษาดีเด่น” แก่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการเเทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียน

อธิการบดี รับรางวัล “ข้าราชการไทยตัวอย่าง”

อธิการบดี รับรางวัล “ข้าราชการไทยตัวอย่าง” สาขา “นักบริหารพัฒนาการศึกษาดีเด่น” ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโอกาสเข้ารับรางวัล “ข้าราชการไทยตัวอย่าง”ประจำปี 2560 สาขา “นักบริหารพัฒนาการศึกษาดีเด่น” จาก พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพข้าราชการไทยที่ดีเพื่อเป็นคนของแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ในวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

bru-rank-2017-5-1024x576

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย WEBOMETRICS และ 4ICU มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ปี 2560

ผลการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ การจัดอันดับเว็บไซต์ โดยการจัดอันดับเว็บไซต์ โดยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org)  www.4icu.org  ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คว้าอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ อันดับ 27 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และอันดับ 2953 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก การจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยระบบ 4 International Colleges & Universities (4icu.org) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศและทั่วโลกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 โดยรายงาน ผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ บนพื้นฐานของความนิยมในการเข้าติดตามชมเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเป็น เว็บไซต์ที่ช่วยให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง

อธิการบดีได้รับรางวัล “ASEAN AWARD 2016 ”สาขาการศึกษา”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “ASEAN AWARD 2016” สาขาสาขาการศึกษา ในโครงการเสริมสร้างผู้บริหารและนักพัฒนาระดับสูงสู่ประชาคมอาเซียน โดยเครือข่ายอาเซียน – ประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559