รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัล “แสงดาวแห่งความดี”สาขานักบริหารสถานศึกษาดีเด่น

รศ. มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัล “แสงดาวแห่งความดี”
สาขานักบริหารสถานศึกษาดีเด่นแห่งปี 2559
โดย สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

แชร์ข่าวนี้