รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “สยามไอยรา” สาขาสถาบันการศึกษาดีเด่น

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับรางวัล “สยามไอยรา” สาขาสถาบันการศึกษาดีเด่น
จาก ท่านหญิง(หม่อมเจ้า) มาลิณียุคล มงคล อมาตยกุล พระปนัดดาในพระบาทสมเด็จสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
ในงานประทานรางวัลเกียรติยศ บุคคลแห่งสยาม “สยามไอยรา” ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ประเทศไทย
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรกองทัพบก กรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าวนี้