รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ “คนไทยตัวอย่าง” คนดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2557

ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ “คนไทยตัวอย่าง” คนดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2557

แชร์ข่าวนี้