รัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
๙๙พระบรมราโชวาท
น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์
พระเสด็จสู่ฟ้าราษฏร์ล้วนอาลัย
ภาพชุดพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.๙
หนังสือคำศัพท์เกี่ยวเนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพ คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ
 สารคดีทรงสถิตในดวงใจ   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์

ขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรม