มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์