ภาพชุดพระราชพิธีประวัติศาสตร์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.๙