พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2563

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2562

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2561

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2560

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2559

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2558

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2557

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 2556