พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ปีการศึกษา 2559-2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร read more

ปีการศึกษา 2558

วันที่ 18 มีนาคม 2561 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รอบเช้า จำนวน 886 คน และรอบบ่ายจำนวน 2995 คน ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร read more